Vrijdag 8 november j.l. is ons erelid Nico Esman overleden.