Teamcompetitie
Rooster Dag
Avond
Totaal
Overig

Biljartvereniging De Bun, Huizen N.H.

huizen  

District "Het Sticht"

Binnen onze vereniging  voelen  biljarters van elk niveau zich thuis.  Bij ons kunt u onderling recreatief biljarten in een gezellige sfeer en op goede tafels. U bent vrij om deel te nemen aan de competitie van de KNBB, individueel of in teamverband.
Ook worden er regelmatig biljartinstructies gegeven. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Protocol verantwoord Biljarten HBV De Bun

In ons clubgebouw gelden de volgende regels:
 • Er mogen maximaal 24 personen binnen zijn, te weten 18 om de biljarts, 4 aan de stamtafel, 1 barmedewerker, 1 persoon in de keuken en 1 in de administratieruimte;
 • Op de bar ligt een intekenlijst. Ieder lid dat aanwezig is, is verplicht zijn/haar naam op deze lijst te noteren. Als je vertrekt, zet je achter je naam een kruisje; PEN ONTSMETTEN
 • Er is de eerste 14 dagen na opening een ‘corona-eindverantwoordelijke’ (meestal een bestuurslid) aanwezig om te zorgen dat het protocol goed gevolgd wordt. Na deze 14 dagen zal de bardienst deze taak overnemen met de ‘corona-eindverantwoordelijke’ als achterwacht (telefonisch oproepbaar);
 • Degene die bardienst heeft, vraagt aan de leden die binnenkomen of ze ‘corona-klachten-vrij’ zijn;
 • Iedereen dient op een stoel plaats te nemen. Staanplaatsen zijn niet toegestaan;
 • De stoelen die vrij moeten blijven, zijn met linten afgeplakt. De stoelen mogen niet verplaatst worden;
 • Wil men bij het middagspelen na 14:00 uur komen, bel even of er plaats is, om te zorgen dat het maximale aantal aanwezigen niet overschreden wordt;
 • Op de vloer is met tape de looproute aangegeven (door het midden van de zaal);
 • De keuzetrekstoot wordt niet uitgevoerd zoals we gewend waren. De startende speler wordt aangewezen d.m.v. tossen, of in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuzetrekstoot om de beurt uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de keuzetrekstoot speelt;
 • Ballen en andere hulpstukken worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;
 • Lakens dienen na afloop van een partij te worden gereinigd middels stofzuigen. De houten randen van het biljart worden na iedere partij gedesinfecteerd met gel; WIE DOET DAT
 • Iedere speler gebruikt eigen materiaal (keu en krijt) en neemt dit mee terug naar de stoel;
 • Als er een arbiter aanwezig is, dan gaat hij zo ver mogelijk van de tafel staan;
 • Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
 • Als er geen arbiter is, telt één van de spelers en deze bedient ook het scorebord;
 • De tegenstander die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft;
 • Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
 • Haal de drankjes zelf op en breng de lege glazen naar de bar terug via de looproute;
 • De bardienst maakt de glazen extra schoon (zie de handleiding in de bar);
 • De deur naar de hal en de nooddeur staan, als het weer het toelaat, tijdens de openingstijden van de club open vanwege de ventilatie.
 • De airco’s zijn door het bestuur afgesteld/uitgezet. De instelling van de airco’s mogen in geen geval door de leden of andere aanwezigen veranderd worden.

Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden:

 • Was of desinfecteer voor en na het spelen je handen;
 • Schud geen handen;
 • Na toiletbezoek verplicht handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze weg op een veilige plek;
 • Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts (38 graden of hoger en/of benauwdheidsklachten heeft).

Tenslotte: Gebruik je gezonde verstand en let een beetje op elkaar!!
Bij niet naleven van het protocol zal de gemeente ons clubgebouw weer sluiten.

Afspraken tussen de gebruikers van De Baat over het gebruik en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes ter voorkoming van besmetting met Covid-19 m.i.v. 1 juli 2020 of zo spoedig mogelijk na 1 juli.

 • Alleen toegang tot het gebouw als je niet verkouden bent, geen andere klachten hebt die mogelijk Corona gerelateerd zijn en dergelijke klachten ook niet voorkomen binnen de huishouding waar je deel van uitmaakt .
 • Houd 1,5 m afstand van elkaar.
 • Wacht op elkaar bij de nauwe passage naast en op de trap. Je kunt elkaar hier niet kruisen, geef elkaar de ruimte.
 • Na binnenkomst in- en bij vertrek uit het gebouw eerst handen zorgvuldig wassen. Dit kan voor wat betreft NH --Gooi in de wasbak in de studio. Overige bezoekers van de Baat kunnen hiervoor gebruik maken van de toiletruimte.
 • De lift mag door gebruikers van De Baat met een lichamelijke beperking gebruikt worden. Ook in de lift dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.
 • Raak zo weinig mogelijk dingen aan in de openbare ruimte.
 • De deuren van het halletje van de toiletten dienen open te blijven.
 • De toiletten zullen iedere dag schoongemaakt worden.
 • Niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in de toiletruimtes. Turnlust zal zoveel mogelijk de eigen toiletten gebruiken.
 • Wachten buiten de toiletruimte op de gang (en dus niet in het halletje) totdat deze ruimte vrij is (i.v.m. de 1,5 afstand regel).
 • Enkele huurders maken bij het verlaten van het pand gebruik van de nooduitgangen om tegenovergestelde looproutes zoveel mogelijk te vermijden. Voor de huurders op de eerste etage zal dat in verband met de veiligheid niet mogelijk zijn.
 • De gebruikers van de bovenverdieping maken enkele keren per dagdeel de trapleuningen schoon.
Bardiensten
De coördinatoren bardiensten hebben weer een indeling gemaakt voor de periode na 5 juli.
We hopen dat iedereen weer met plezier de diensten wil vervullen, ook al is het nu wel een rare tijd. We hopen dat de bardiensten goed gaan verlopen.
Buiten de normale zaken als drankjes klaar maken, de afrekening regelen en de barlijsten invullen, zijn er enkele kleine nieuwe zaken voor de bardienst:
 • Ieder lid dat binnenkomt, moet een intekenlijst invullen. Bij weggaan zet men een kruisje achter zijn/haar naam. Wil je erop toezien dat dat gebeurt?;
 • Vraag elk lid dat binnenkomt of hij/zij geen coronaklachten heeft;
 • Je hoeft geen drankjes rond te brengen en geen glazen op te halen. De leden moeten dit regelen (zie het protocol hierboven);
 • Als het mogelijk is, maak dan 2 keer per dienst de leuning van de trap even schoon.
Het bestuur zal zoveel mogelijk de bardienstmedewerker feedback/ondersteuning geven. Voor ieder dagdeel dat de zaal open is, is een bestuurslid/ander lid ‘corona-eindverantwoordelijke’. De lijst met namen van deze eindverantwoordelijken zal in de zaal aanwezig zijn.
 

Foto: Arnold de Ruijter.

Onze biljartzaal met zes biljarts.

 

Heeft u op deze website iets gezocht, maar niet kunnen vinden? Graag een bericht naar de . Indien iemand persoonlijke gegevens van hem/haar tegenkomt die hij/zij liever niet op de site heeft, dan graag even een e-mail aan: . Dit geldt ook als iemand een link op deze site tegenkomt die niet goed werkt. Graag ook even een berichtje sturen naar de . Meerdere bladzijden op deze site zijn in het .PDF formaat. Indien u deze bladzijden niet kunt lezen, kunt u "PDF reader" installeren.
Google Chrome heeft al een ingebouwde PDF reader.

Last modified: 29 Jul 2020.
Heeft u op deze website iets gezocht, maar niet kunnen vinden? Graag een bericht naar de . Indien iemand persoonlijke gegevens van hem/haar tegenkomt die hij/zij liever niet op de site heeft, dan graag even een e-mail aan: . Dit geldt ook als iemand een link op deze site tegenkomt die niet goed werkt. Graag ook even een berichtje sturen naar de . Meerdere bladzijden op deze site zijn in het .PDF formaat. Indien u deze bladzijden niet kunt lezen, kunt u "PDF reader" installeren.
Google Chrome heeft al een ingebouwde PDF reader.

Last modified: 29 Jul 2020.
Heeft u op deze website iets gezocht, maar niet kunnen vinden? Graag een bericht naar de . Indien iemand persoonlijke gegevens van hem/haar tegenkomt die hij/zij liever niet op de site heeft, dan graag even een e-mail aan: . Dit geldt ook als iemand een link op deze site tegenkomt die niet goed werkt. Graag ook even een berichtje sturen naar de .
Meerdere bladzijden op deze site zijn in het .PDF formaat. Indien u deze bladzijden niet kunt lezen, kunt u "PDF reader" installeren.
Google Chrome heeft al een ingebouwde PDF reader.

Last modified: 29 Jul 2020.